v=spf1 a mx include:_spf.mlsend.com ?all
KreSan produkti sajūtu radīšanai


Mīļš sveiciens!

2019. gadā pabeidzu studijas starptautiskā "Aromahead institute"  Aromterapijas sertifikācijas programmā , kura ir atbalstīta no NAHA puses (National Association for Holistic Aromatherapy) un ieguvu Aromterapeita sertifkātu. NAHA ir viena no galvenajām organizācijām Amerikā, kura sertificē programmas un skolas, kurās studē aromterapiju.

Ar ēteriskām eļļām darbojos jau vairāk kā 8 gadus. Man ir medicīniskā izglītība un par medicīnas māsu esmu strādājusi 25 gadus. Aromterapijas studijās esmu apguvusi kā droši un efektīvi izmantot ēteriskās eļļas sevis kopšanai un veselīga dzīves veida uzlabošanai. Papildus medicīniskajai izglītibai esmu pabeigusi studijas Personālvadības psiholiģijā. Šobrīd strādāju IT jomā ar personālvadības sistēmu ieviešanu.

Aromterapijas studijās mācījos izprast pētījumus, KĀPĒC darbojas ēteriskās eļļas, lai varu papildināt mīlestību uz aromterapiju ar zinātniskiem faktiem. Skaidri saprotu, ko ar aromterapiju var un ko nevar darīt, un jūtos pārliecināta, palīdzot cilvēkiem uzlabot veselību un labsajūtu ar ēteriskajām eļļām. Esmu iemācījusies izveidojiet maisījumus, kas palīdzēs mazināt fiziskas sāpes un simptomus, un 100% dabiski līdzsvarot sarežģītās emocijas (piemēram, nemieru un bailes). Man ir zināšanas un prasmes, kā izgatavot visdažādākos ķermeņa kopšanas līdzekļus, tostarp: ķermeņa sviestus, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus rokām, lūpu balzāmus, vannas sāļus, deguna inhalatorus, veselību veicinošus un uzturošu līdzekļus dažādām dzīves gadījumiem un daudz citu dažādu līdzekļu, kas atvieglo mūsu ikdienu.

Spēju pasniegt aromterapijas nodarbības vai rakstīt par aromterapiju. Studiju laikā apguvu  uzlabotas tehnikas, kas apvieno ēterisko eļļu ķīmiju, aromātu un enerģētiku - lai mani veidotie ēterisko eļļu maisījumi darbotos vairākos līmeņos. Spēju Izveidojiet dabīgus produktus un ēterisko eļļu maisījumus, kas ir droši bērniem, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mans pētniecības darbs bija veltīts ēteriskajām eļļām, kuras palīdz uzlabot garastāvokli un mazināt depresiju. Papildus pabeigtajām studijām un mīlestībai uz aromterapiju leju sveces no dabīgā sojas, kokosriekstu un bišu vaska, kā arī izgatavoju bišu vaska drāniņas.

Aromterapijas produkti, dabīgās sojas un bišu  vaska sveces, dabīgie tīrīšanas produkti mājai

Šī mājas lapa atspoguļo manu personīgo redzējumu un pieredzi, un tā paredzēta tikai izglītības vajadzībām. Šī informācija nav domāta medicīniskas diagnozes vai receptes aizstāšanai - lūdzu, meklējiet ģimes ārstu, ja ir medicīniskas problēmas. Šī informācija nav paredzēta, lai diagnosticētu, ārstētu, izārstētu vai novērstu jebkādas slimības.

Sertificēts aromterapeits

Member of:


Pakalpojumi:

  • Individuālās konsultācijas kā droši un efektīvi izmantot ēteriskās eļļas, sevis kopšanai un veselīga dzīves veida uzlabošanai. Kombinēju konsultāciju ar astroloģijas zināšanām.
  • Izveidoju ēterisko eļļu maisījumus, kas palīdzēs mazināt fiziskas sāpes un simptomus, un 100% dabiski līdzsvarot sarežģītās emocijas (piemēram, nemieru un bailes). 
  • Izgatavoju visdažādākos ķermeņa kopšanas līdzekļus, tostarp: ķermeņa sviestus, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus rokām, lūpu balzāmus, vannas sāļus, ārstnieciskos līdzekļus un daudz ko citu. 
  • Spēju pasniegt aromterapijas nodarbības vai rakstīt par aromterapiju. 
  • Spēju izveidojiet dabīgus produktus un ēterisko eļļu maisījumus, kas ir droši bērniem, grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, un vecāka gadagājuma cilvēkiem. 
  • Spēju apmācīt kā pašam mājas apstākļos izliet dabīgās sojas un bišu vaska sveces.
  • Izgatavoju bišu vaska drāniņas - dabīga alternatīva ēdiena uzglabāšanai. Iespējamas arī meistarklases. 

Privātuma politika

Pašnodarbināta persona - SANDRA KRĒGERE vien. reģ. Nr.15066310020, juridiskā adrese: Raiņa iela 21 - 59, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – KreSan), ir tīmekļa vietnes www.kresan.lv īpašnieks un uzturētājs. KreSan apņemas aizsargāt mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni kresan.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem.

Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem ir uzskatāma informācija, kuru persona sniedz KreSan, lai pieteiktos individuālai konsultācjai, sniegtu atsauksmi, pieteiktos jaunumiem, sazinātos ar KreSan. Vietnē var tikt lūgts norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un interesējošo jautājumu. Iegūtos datus KreSan var izmantot, lai sazinātos ar Jums. Ja būsiet atzīmējis piekrišanu uzņēmuma kontaktpersonas datu (vārds, uzvārds, tālruņa numura, e-pasta adreses) publicēšanai vietnē kresan.lv, KreSan šos datus būs tiesīga publicēt vietnes lapā atsauksmēm. Piesakoties jaunumu saņemšanai, KreSan uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par īstenotajām aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem.

Datu drošība

Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi KreSan par tīmekļa vietnes kresan.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, KreSan nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai KreSan nozīmētajām atbildīgajām personām.

KreSan nodrošina personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām pusēm, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Piekļuve personas datiem, to aktualizēšana vai dzēšana

KreSan apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi mājas lapas turētāja rīcībā, lietojot tīmekļa vietni kresan.lv.

Vietnes apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot KreSan pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: [email protected]. Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju:

1) personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats;

2)  personas datu ieguves avots;

3) informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā;

4) un citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.

Tīmekļa vietnes kresan.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar KreSan pa e-pastu: [email protected].

Privātuma politikas izmaiņas

Es pieņemu, ka pirms tīmekļa vietnes KreSan.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni kresan.lv. KreSan patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē kresan.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.

Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mani pa e-pastu: [email protected]

Kontakti

Tālrunis: +371 29219544

E-pasts: [email protected]

Adrese: Jelgava, Latvija

Instagram: _kresan and _kreasan_candles

Ja vēlaties sazināties ar mani, lūdzu raksti e pastu [email protected]


Click here to show popup k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCZzlZ0IGgy7bzi8ncuGXrIbXmRSG8YBMTrdw21qHhV+mhJ20eF61pE4SAR6vwXgRZWxLJ6tuvAMNvNZJDFgL9G3cT695rG82QbTOXBIAGuTBtOzjVuqBUuGOoYi3xWJClYhGRUAHEWcWaLdY90Z4ARdxRQvv1Jx+dVwjEME2csaQIDAQAB